Tetthetskontroll

Tetthetskontroll av bygg og boliger utføres etter NS 13829 for bygg inntil 31/12/2016 (TEK10) eller EN-NS ISO 9972 etter 1/1/2017 for TEK 17 bygg.
Vi utfører uavhengig verifisering av tetthetstallet/lekkasjetallet som danner grunnlaget for godkjenning og ferdigattest for bygget. Rapporten gir opplysninger som er påkrevet for at ansvarlig kontrollerende (for uavhengig kontroll i klasse 2 og 3) kan ferdigstille kontrollrapport for bygget.
Vi benytter kalibrert utstyr fra Minneapolis Blowerdoor , Flir termografikamera og måleinstrumenter for luft fra TSI.
Målevolum fra 19-14500 m3 med eget utstyr. Dette tilsvarer bygg prøvevolum fra 32m3 (n50: 0,6) og opptil ca 24000m3 (n50: 0,6) eller 4800m3 (n50: 3,0)
Utover dette samarbeider vi med Omega Akerholdt på større bygg. Ta kontakt for pris!
Basepunkt vifter

Byggtermografi

Vi utfører byggtermografi av bygg og boliger.
Eksempler på termografi oppgaver kan være:
  • Finne uregelmessigheter i bygningers isolasjon
  • Finne kuldebroer
  • Verifisere hvor i bygget utilsiktede luftlekkasjer kan være
  • Finne lekkasjer i vannbårne varmesystemer (gulvvarme)
  • Påvise vannlekkasjer i takflater
  • ++++
Multivarme AS
Postadresse:
Postboks 2069
9266 Tromsø

Besøksadresse:
Karlsøyveien 16a
9015 Tromsø

Tlf: 99 41 60 00

E-post: post@multivarme.no
Web: www.multivarme.no

Åpningstider:
Normalt åpent mellom kl 09-15.
Kan periodevis være lukket.
Ring på forhånd for å være sikker på at vi er tilstede!
General-Logo
Toshiba Logo
F-gass logo